kiuoksėti

kiuoksėti
1 kiúoksėti, -i, -ėjo intr. kiuokt, kiuokt šaukti (apie varną, vištą, šunį): Medyje kiúoksi varna: kiuokt, kiuokt, kiuokt– bus blogas oras Vlkv. Višta, šunio išgąsdinta, užšoko ant tvoros ir pradėjo kiúoksėt Vlkv. Tas šunytis ir kiuoksi per naktį Lnkv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kiuoksėti — 2 kiuoksėti, i, ėjo intr. jojant balne suptis, kilsčioti; pasišokėjant eiti, kiuokšėti: Tu nemoki ant balno gerai joti – turi pritarti į arklio žingsnį, kaip tikras raitelis kiuoksėti Žvr. Kiuoksi (eina) per laukus kap zuikis Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiuokšėti — kiuokšėti, i, ėjo intr. 1. Gs pasišokėjant eiti: Kur tu dabar kiuokši, kvaily? Alk. 2. ant vienos kojos šokti, straksėti: Vai tu taip nekiuokšėk: išsisuksi koją! Bgt. kiuokšėti; atkiuokšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakiuoksėti — 1 pakiuoksėti intr. truputį kiuoksėti: Rytais varnos medžių viršūnėse pakiuoksi Brt. Nebaidyk vištos nuo tvoros – tegul pakiuoksi Brt. kiuoksėti; iškiuoksėti; pakiuoksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkiuokšėti — intr. kiuokšint, pasišokėjant ateiti: Jis atkiuokši, net grindinys skamba Mrj. kiuokšėti; atkiuokšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškiuoksėti — 1 iškiuoksėti tr. kiuoksint išpranašauti ką: Varna rėksnė bekiuoksėdama didelį šaltį iškiuoksėjo Brt. kiuoksėti; iškiuoksėti; pakiuoksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukiuoksėti — 2 nukiuoksėti intr. kilsčiojant, pasišokėjant nueiti: Šlubčiodamas nukiuoksėjo Gs. kiuoksėti; nukiuoksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”